Stichting MOL

De Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en omgeving (Stichting MOL) verzorgt sinds 2005 muziekonderwijs in Leiderdorp en biedt een platform voor samenspel. De lessen worden gegeven door ervaren docenten met een afgeronde conservatoriumopleiding die allen zzp-er zijn. De stichting zelf is een ongesubsidieerde organisatie en wordt vormgegeven door vrijwilligers die bestuurstaken en praktisch/organisatorische werkzaamheden voor hun rekening nemen. De doelstellingen van de stichting MOL zijn:

  • het bevorderen van vakkundig muziekonderwijs op alle niveaus en voor alle leeftijden.
  • het stimuleren van het gezamenlijk muziek maken in ensembles, koor, orkest, bands en popgroepen.
  • het bevorderen van de toegankelijkheid van muziekonderwijs voor iedereen.
  • het leveren van een positieve bijdrage aan het culturele leven in Leiderdorp.

Gegevens organisatie

Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o. is gevestigd op:

Berkenkade 7
2351 NA Leiderdorp

06 – 22 32 06 00,  info@muziekonderwijs-leiderdorp.nlwww.muziekonderwijs-leiderdorp.nl

KvK Leiden 28106111, Bankrekening IBAN NL96RABO0111468884

Bestuur

dhr P. Hiemstra
mw. B. Pollen

dhr H. de Vriend
mw E. de Schryver

Raad van Toezicht

dhr F. Peters, voorzitter
mw. A. van Hoytema
dhr F. van der Deijl


Steun stichting MOL

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zij geven voorlichting en doen promotiewerkzaamheden, organiseren evenementen, doen administratieve werkzaamheden of bestuurswerk. Belangstelling? Neem contact op door een e-mail te sturen aan info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

Donateur

Bent u geen leerling van de stichting MOL, maar draagt u de organisatie een warm hart toe? Met een donatie van minimaal € 5 steunt u de Stichting MOL. U kunt zich aanmelden door een email te sturen aan info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl en uw bijdrage storten op IBAN NL96RABO0111468884 o.v.v donateur van Stichting MOL. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de Stichting MOL.

Bedrijven

Bedrijven kunnen Stichting MOL steunen door sponsoring. Neem voor informatie contact op door een e-mail te sturen aan info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

Nalatenschappen

U kunt Stichting MOL naast familieleden en andere personen of instellingen opnemen in uw testament. Neem voor informatie contact op door een e-mail te sturen aan info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.


Inkoopvoorwaarden

Op alle overeenkomsten, waarbij opdrachtnemers prestaties leveren aan Stichting MOL, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Stichting MOL en de opdrachtnemer zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing.


Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. De Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en omstreken (Stichting MOL) is hiervoor niet aansprakelijk.

Alle op deze website aangeboden informatie is eigendom van de Stichting MOL of aan haar in gebruik gegeven. Het is niet toegestaan om informatie van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of te verspreiden.

Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan de Stichting MOL worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. De Stichting MOL heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan noch voor de links.

Copyright Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp en omgeving.
Alle rechten voorbehouden.


Privacy

Klik hier voor de privacyverklaring van Stichting MOL