Privacy

Stichting MOL vindt de bescherming van persoonlijke gegevens van cursisten van groot belang en wil die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij de door jou verstrekte gegevens vast wanneer je jezelf of je kind inschrijft als leerling. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van de lessen of om leerlingen en belangstellenden van nieuwe activiteiten van de Stichting op de hoogte te brengen. Hierbij tracht de Stichting rekening te houden met doelgroepen en voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie over nieuwe cursussen en activiteiten stuur dan een e-mail naar info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl o.v.v. afmelden verzendlijst.

De Stichting MOL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonlijke  gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden met uitzondering van onze bank, en alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van incassomachtigingen. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze bank vertrouwelijk behandeld.

Portretrecht

Stichting MOL laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord; stuur dan een e-mail naar info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl o.v.v. bezwaar portretrecht. Stichting MOL zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

www.muziekonderwijs-leiderdorp en andere websites

Op de site van de Stichting MOL tref je links aan naar andere websites. Stichting MOL draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:  info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl of Stichting MOL, Berkenkade 7, 2351 NA Leiderdorp

Wijzigingen

De Stichting MOL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de Stichting MOL.