Agenda

Woensdag 8 en 22 juni Muziek met een Maatje

Een activiteit voor mantelzorgers en zorgontvangers.

Locatie: Pluspunt , Splinterlaan 156, Leiderdorp
Aanvang: 15:15 - 16:30 uur
Toegang: 2,50 euro incl. koffie of thee

Meer informatie: Muziek met een Maatje

Zaterdag 11 juni Open Dag

Kennismaking met docenten en muziekinstrumenten

Locatie: Zoeterwoude Rijndijk
Aanvang: 11 uur tot 14 uur
Toegang: vrij

Woensdag 15 juni Muziek workshop

Thema Boten en varen
Locatie: Sterrentuin Leiderdorp
Aanvang: 14:00 en 16:00 uur
Toegang: vrij


Speel’s met Muziek (2,5 – 4 jaar met ouder/begeleider) – Bernadette Pollen
1,2,3..Muziek! (groep 1,2 en 3 van de basisschool) – Marian Jaspers Fayer , Bernadette Pollen
Muzikale Oriëntatie (groep 4 en 5 van de basisschool) – Bernadette Pollen & Marian Jaspers Fayer

Kleutercursus cello - Willemijn Knodler
Kleutercursus viool - Dagmar Blanken
Kleutercursus gitaar - Rosemarie Vermeulen
Kleutercursus piano - Aline ten Kate
Kleutercursus blokfluit - Bernadette Pollen
Kleutercursus slagwerk - Jonas Linnemann
OpZang (6 - 8 jaar, 8 - 10 jaar) - Agnes GoslingKinderprogramma algemene basisvorming

Stichting MOL biedt voor kinderen een divers programma algemene muzikale basisvorming. Er worden verschillende cursussen aangeboden, afgestemd op verschillende leeftijden. De lessen zijn er op gericht elk kind muziekonderwijs aan te bieden dat past bij zijn ontwikkelingsfase. In alle aanvangscursussen staat het plezier in samen muziek maken voorop. Op deze pagina staat het actuele aanbod.

Naast de algemene muzikale cursussen heeft de stichting MOL ook kinderzangcursussen voor kinderen die van zingen houden. Voor kinderen van 6 - 8 jaar is dat de cursus OpZang en voor jongeren van 13 - 15 jaar de curus POP4U.

Daarnaast zijn er kleutercursussen viool, cello, gitaar, slagwerk, piano en blokfluit voor kleuters die al een voorkeur voor een instrument aangeven.

^

Speel’s met Muziek (2,5 – 4 jaar met ouder/begeleider) – Bernadette Pollen

Deze cursus is bedoeld voor peuters van 2 ½ -4 jaar en hun ouder/verzorger. Samen muziek maken is leuk! De cursus reikt ideëen aan om met peuters in hun dagelijkse wereldje te musiceren. Het biedt de mogelijkheid uw liedrepertoire uit te breiden, nieuwe ideëen op te doen voor muzikale spelvormen, samen te zingen en te spelen en ook uw eigen muzikale creativiteit te ontwikkelen. Er wordt gezongen, geklapt, gedanst en bewogen en zo maken de peuters kennis met muzikale begrippen als stilte en geluid, luid/zacht, kort/lang, hoog/laag. Deze cursus bestaat uit 10 ochtenden en wordt gegeven in Leiderdorp. De cursus start twee keer per jaar.

aantal lessen: 10
minimum aantal deelnemers: 3 kinderen met begeleider
kosten: € 114,-
locatie: SCC De Sterrentuin, Leiderdorp
tijd: maandagmiddag 14:00 - 14:45 uur
startdatum: 28 september 2015, 25 januari 2016

Voor inschrijven
klik hier

^

1,2,3..Muziek! (groep 1,2 en 3 van de basisschool) – Marian Jaspers Fayer , Bernadette Pollen

De cursus 1,2,3..Muziek! is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3 van de basisschool In deze cursus worden spelenderwijs muzikale basisbegrippen aangeleerd.
Tijdens de lessen zullen zingen, spelen op instrumenten en bewegen op en luisteren naar muziek aan de orde komen. De kinderen leren omgaan met maat en ritme, ze ontwikkelen hun stem en er wordt aandacht besteed aan hun muzikale belevingswereld. Kortom een ontdekkingsreis!
De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven op vier locaties: in Leiderdorp, in Roelofarendsveen, in Zoeterwoude-Rijndijk en in Zoeterwoude-dorp.

aantal lessen: 12
minimum aantal deelnemers: 5 kinderen
kosten: € 101,-

Leiderdorp
docent: Bernadette Pollen
locatie: SCC De Sterrentuin,Leiderdorp
tijd: maandag 15:30 - 16:15 uur
startdata: ma 21 september 2015, 25 januari 2016

Roelofarendsveen
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Sint Ignatiusgebouw, Roelofarendsveen
tijd: woensdag 17:00 - 17:45 uur
startdata: wo 23 september 2015, 27 januari 2016


Zoeterwoude-Rijndijk
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
tijd: woensdag 15:00 - 15:45 uur
startdata: 16 september 2015, 27 januari 2016

Voor inschrijven
klik hier

^

Muzikale Oriëntatie (groep 4 en 5 van de basisschool) – Bernadette Pollen & Marian Jaspers Fayer

De cursus muzikale oriëntatie is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 en 5 van de basisschool en heeft als doel belangstelling te wekken voor muziek en musiceren en het bijbrengen van de eerste beginselen daarvan.
Er wordt aandacht besteed aan zingen, spelen op instrumenten en bewegen op en luisteren naar muziek. De kinderen leren omgaan met maat en ritme, ze ontwikkelen hun stem en er wordt aandacht besteed aan muzieknotatie. Diverse instrumenten worden bespeeld, zoals klokkenspel, xylofoon en klein slagwerk.
Tijdens de lessen wordt kennisgemaakt met diverse instrumenten. De cursus werkt zo toe naar een instrumentale vervolgcursus en bestaat uit 12 lessen die worden gegeven in Leiderdorp, Roelofarendsveen, Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk.

aantal lessen: 12
minimum aantal deelnemers: 5 kinderen
kosten: € 114,-

Leiderdorp
docent: Bernadette Pollen
locatie: SCC De Sterrentuin,Leiderdorp
tijd: maandag 16:15 - 17:15 uur
startdata: 21 september 2015, 25 januari 2016

Roelofarendsveen
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Sint Ignatiusgebouw, Roelofarendsveen
tijd: nnb
startdata: 28 september 2015, januari 2016

Zoeterwoude-Rijndijk
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
tijd: woensdag 13:30 - 14:30 uur
startdata: 16 september 2015, 27 januari 2016

Voor inschrijven
klik hier

^

^

Kleutercursus cello - Willemijn Knodler

De kleutercursus cello is bedoeld voor kinderen van 5 en 6 jaar. In tien lessen leren de kinderen aan de hand van liedjes, spelletjes en prentenboeken de cello kennen en leren ze natuurlijk mooie stukjes spelen op hun cello. Na deze cursus is een vervolgcursus mogelijk.

aantal lessen: 10
aantal deelnemers: 3 kinderen
kosten: € 102,- , exclusief instrumenthuur
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
tijd: dinsdag 16:30 - 17:00 uur
startdatum: 22 september 2015, 26 januari 2016

Voor inschrijven
klik hier

^

Kleutercursus viool - Dagmar Blanken

De kleutercursus viool is bedoeld voor kinderen 5 en 6 jaar. In tien lessen leren de kinderen aan de hand van liedjes, spelletjes en prentenboeken de viool kennen en leren ze natuurlijk mooie stukjes spelen op hun viool. Na deze cursus is een vervolgcursus mogelijk.

aantal lessen: 10
aantal deelnemers: 3 kinderen
kosten: € 102,- , exclusief instrumenthuur
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
tijd: maandag/ dinsdag/ donderdag in overleg
startdatum: 28 september 2015, in overleg 2016

Voor inschrijven
klik hier

^

Kleutercursus gitaar - Rosemarie Vermeulen

De kleutercursus gitaar is bedoeld voor kinderen van 5 en 6 jaar. In tien lessen leren de kinderen aan de hand van liedjes, spelletjes en prentenboeken de gitaar kennen en leren ze natuurlijk mooie stukjes spelen op hun gitaar. Na deze cursus is een vervolgcursus mogelijk.

aantal lessen: 10
aantal deelnemers: 3 kinderen
kosten: € 102,- , exclusief instrumenthuur
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
tijd: maandag 15:30 - 16:00 uur
startdatum: 21 september 2015, 25 januari 2016

Voor inschrijven
klik hier

^

Kleutercursus piano - Aline ten Kate

De kleutercursus piano is bedoeld voor kinderen van 5 en 6 jaar. In tien lessen verkennen de kinderen op speelse wijze het instrument en leren ze een aantal liedjes spelen op hun gehoor. Na deze cursus is een vervolgcursus mogelijk.

aantal lessen: 10
aantal deelnemers: 3 kinderen
kosten: € 102,- , exclusief instrumenthuur
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
tijd: donderdag 15:30 - 16:00 uur
startdatum: 24 september 2015, 10 maart 2016

Voor inschrijven
klik hier


^

Kleutercursus blokfluit - Bernadette Pollen

De kleutercursus blokfluit is bedoeld voor kinderen van 5 en 6 jaar. In tien lessen leren de kinderen aan de hand van liedjes, spelletjes en prentenboeken de blokfluit kennen en leren ze natuurlijk mooie stukjes spelen op hun blokfluit. Na deze cursus is een vervolgcursus mogelijk.

aantal lessen: 10
aantal deelnemers: 3 kinderen
kosten: € 102,- , exclusief instrumenthuur
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
tijd: donderdag 16:45 - 17:15 uur, 28 januari 2016
startdatum: 24 september 2015

Voor inschrijven
klik hier

^

Kleutercursus slagwerk - Jonas Linnemann

De kleutercursus slagwerk is bedoeld voor kinderen van 5 en 6 jaar. In tien lessen leren zij op een speelse manier ritmes kennen en spelen op diverse slaginstrumenten. Samen worden coole grooves gespeeld. Na deze cursus is een vervolgcursus mogelijk.

aantal lessen: 10
aantal deelnemers: 3 kinderen
kosten: € 102,-

Zoeterwoude-Rijndijk
locatie: Hoge Rijndijk 16, Zoeterwoude-Rijndijk
datum: 21 januari 2015
tijd: woensdag 14:40 - 15:10 uur
startdatum: 23 september 2015, 27 januari 2016

Voor inschrijven
klik hier


^

OpZang (6 - 8 jaar, 8 - 10 jaar) - Agnes Gosling

Voor kinderen van 6-8 jaar en 8-10 jaar die van zingen houden maar nog net te jong zijn voor
privéles zijn deze cursussen onder leiding van Agnes Gosling bedoeld.
In en groepje van 5 - 8 kinderen verken je de mogelijkheden van je stem,
leer je leuke liedjes zingen die je na afloop van de cursus natuurlijk
ook gaat laten horen.

aantal lessen: 10
minimum aantal deelnemers: 5 kinderen
kosten: € 116,-
locatie: Zoeterwoude-Rijndijk
tijd (6-8 jaar): dinsdag nnb
tijd (8-10 jaar): dinsdag 15:30 uur - 16:15 uur
startdatum: 22 september 2015, 26 januari 2016

Voor inschrijven
klik hier

^