Agenda

21 - 25 juli Zomercursussen

Van 21 - 25 juli worden weer de zomercursussen georganiseerd.
meer informatie: Zomercursussen

25 - 29 augustus Zomercursussen

Van 25 - 29 augustus worden weer de zomercursussen georganiseerd.
meer informatie: Zomercursussen

15 september Start van de lessen

26 oktober Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

1 februari Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

29 maart Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

31 mei Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

Toelichting inschrijfformulier

• Voor elke leerling dient per cursus een apart formulier ingevuld te worden.
• Raadpleeg vooraf de
Algemene Voorwaarden en Tarieven.
• Verzend daarna het ingevulde elektronische formulier d.m.v. de knop "verzenden" onder aan het formulier.
• Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging per email.
• De inschrijving is pas definitief, nadat het verschuldigde cursusgeld ontvangen is.

Betalingsmogelijkheden

• Gespreide betaling in 3 termijnen via automatische incasso
Alleen mogelijk bij automatische incasso en indien het totaalbedrag hoger is dan € 250,--. De lesgeldplichtige verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting MOL om van het hierboven genoemde bank/girorekeningnummer een bedrag af te schrijven t.b.v. de hierbij opgegeven cursus. Gespreide betaling is niet mogelijk indien na 1 maart voor een cursus wordt ingeschreven.

• Betaling ineens via automatische incasso
De lesgeldplichtige verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Stichting MOL om van het hierboven genoemde bank/girorekeningnummer een bedrag af te schrijven t.b.v. de hierbij opgegeven cursus.


Ga naar het INSCHRIJFFORMULIER cursusjaar 2014-2015