Junior Bandstars

Op 4 november is er de jaarlijkse muzikale middag i.s.m. de Jansfanfare in het muziekcentrum van Zoeterwoude Dorp waar ook leerlingen van stichting MOL van zich zullen laten horen.

Toegang: vrij
Aanvang: 14:00 uur
Locatie: Schenkelweg 6, 2381 AN Zoeterwoude Dorp