Basiscursussen voor kinderen


Speel’s met Muziek (2,5 – 4 jaar met ouder/begeleider)

Deze cursus is bedoeld voor peuters van 2,5 – 4 jaar en hun ouder/verzorger en is eigenlijk een cursus voor twee! De cursus reikt ideeën aan om met peuters in hun dagelijkse wereldje te musiceren. Het biedt de mogelijkheid uw liedrepertoire uit te breiden, nieuwe ideeën op te doen voor muzikale spelvormen, samen te zingen en te spelen en ook uw eigen muzikale creativiteit te ontwikkelen. Er wordt gezongen, geklapt, gedanst en bewogen en zo maken de peuters kennis met muzikale begrippen als stilte en geluid, luid/zacht, kort/lang, hoog/laag. Samen muziek maken is leuk! Deze cursus bestaat uit 5 ochtenden en wordt gegeven in Leiderdorp.

aantal lessen: 5
minimum aantal deelnemers: 6 kinderen met ouder /begeleider
kosten: € 70,-
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: donderdag / zaterdag ochtend   10:00 -10:45 uur
startdatum: 16 / 18 maart 2023

Voor inschrijven klik hier


1,2,3..Muziek! (groep 1,2 en 3 van de basisschool)

De cursus 1,2,3..Muziek! is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3 van de basisschool In deze cursus worden spelenderwijs muzikale basisbegrippen aangeleerd.
Tijdens de lessen zullen zingen, spelen op instrumenten en bewegen op en luisteren naar muziek aan de orde komen. De kinderen leren omgaan met maat en ritme, ze ontwikkelen hun stem en er wordt aandacht besteed aan hun muzikale belevingswereld. Kortom een ontdekkingsreis!  

aantal lessen: 10
minimum aantal deelnemers: 6 
kosten: € 162,-
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp

Leiderdorp op woensdag
docent: Aline ten Kate
tijd: 16:00 – 16:45 uur 
startdatum: 20 september 2023, 24 januari 2024

Voor inschrijven klik hier


Muzikale Oriëntatie (groep 4 en 5 van de basisschool)

De cursus Muzikale Oriëntatie is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 en 5 van de basisschool en heeft als doel belangstelling te wekken voor muziek en musiceren en het bijbrengen van de eerste beginselen daarvan.
Je leert over maat en ritme, ontwikkelt je stem en er wordt aandacht besteed aan muzieknotatie. Tijdens de lessen wordt kennisgemaakt met diverse instrumenten. De cursus werkt toe naar een instrumentale vervolgcursus en bestaat uit 8 lessen. Na afloop bespreek je een instrumentale proefles naar keuze.

aantal lessen: 8
minimum aantal deelnemers: 6 
kosten: € 139,-
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp

Leiderdorp op dinsdag
docent: Tim Tomassen (gastdocent)
tijd: 16:00 – 16:45 uur
startdatum: 27 februari 2024

Voor inschrijven klik hier


Kijk voor instrumentale kleutercursussen hier

Kijk voor kinderzangcursussen hier

Kijk voor andere instrumentale kennismakingsgroepslessen voor kinderen hier

Kijk voor individuele lessen op een instrument  bij het kopje jaarcursussen op de pagina muzieklessen