Basiscursussen voor kinderen


Speel’s met Muziek (2,5 – 4 jaar met ouder/begeleider)

Deze cursus is bedoeld voor peuters van 2,5 – 4 jaar en hun ouder/verzorger en is eigenlijk een cursus voor twee! De cursus reikt ideëen aan om met peuters in hun dagelijkse wereldje te musiceren. Het biedt de mogelijkheid uw liedrepertoire uit te breiden, nieuwe ideëen op te doen voor muzikale spelvormen, samen te zingen en te spelen en ook uw eigen muzikale creativiteit te ontwikkelen. Er wordt gezongen, geklapt, gedanst en bewogen en zo maken de peuters kennis met muzikale begrippen als stilte en geluid, luid/zacht, kort/lang, hoog/laag. Samen muziek maken is leuk! Deze cursus bestaat uit 5 ochtenden en wordt gegeven in Leiderdorp. De cursus start twee keer per jaar.

aantal lessen: 10
minimum aantal deelnemers: 5 kinderen met begeleider
kosten: € 123,-
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: maandag 10:45 – 11:30 uur
startdatum: september 2020

Voor inschrijven klik hier


1,2,3..Muziek! (groep 1,2 en 3 van de basisschool)

De cursus 1,2,3..Muziek! is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3 van de basisschool In deze cursus worden spelenderwijs muzikale basisbegrippen aangeleerd.
Tijdens de lessen zullen zingen, spelen op instrumenten en bewegen op en luisteren naar muziek aan de orde komen. De kinderen leren omgaan met maat en ritme, ze ontwikkelen hun stem en er wordt aandacht besteed aan hun muzikale belevingswereld. Kortom een ontdekkingsreis!
De cursus bestaat uit 12 lessen.                                         

Kosten: €131,-  (min. 6 deelnemers)

 

Leiderdorp op woensdag
docent: Aline ten Kate
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: woensdag 16:00 – 16:45 uur
startdatum: 7 oktober 2020 / 3 maart 2021

 

Leiderdorp op vrijdag
docent: Jerina Welgraven
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: vrijdag 15:30 – 16:15 uur                                                                                                                                                                                                            startdata: 25 september 2020 / 5 maart 2021                                                                                                                                                                                                        

Roelofarendsveen
docent: Jerina Welgraven
locatie:  Roelofarendsveen
tijd:
startdatum:

Voor inschrijven klik hier


Muzikale Oriëntatie (groep 4 en 5 van de basisschool)

De cursus muzikale oriëntatie is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 en 5 van de basisschool en heeft als doel belangstelling te wekken voor muziek en musiceren en het bijbrengen van de eerste beginselen daarvan.
Er wordt aandacht besteed aan zingen, spelen op instrumenten en bewegen op en luisteren naar muziek. De kinderen leren omgaan met maat en ritme, ze ontwikkelen hun stem en er wordt aandacht besteed aan muzieknotatie. Diverse instrumenten worden bespeeld, zoals klokkenspel, xylofoon en klein slagwerk.
Tijdens de lessen wordt kennisgemaakt met diverse instrumenten. De cursus werkt toe naar een instrumentale vervolgcursus en bestaat uit 12 lessen die worden gegeven in Leiderdorp en Roelofarendsveen.

Kosten: €131,-  (min. 6 deelnemers)

 

Leiderdorp op vrijdag
docent: Jerina Welgraven
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp 
tijd: 16:15 – 17:00 uur
startdatum: 25 sept 2020,  5 maart 2021

 

Roelofarendsveen
docent: Jerina Welgraven
locatie:
tijd: woensdag
startdatum:

 

Voor inschrijven klik hier


Kijk voor instrumentale kleutercursussen hier

Kijk voor kinderzangcursussen hier

Kijk voor andere instrumentale kennismakingsgroepslessen voor kinderen hier

Kijk voor individuele lessen op een instrument  bij het kopje jaarcursussen op de pagina muzieklessen