Basiscursussen voor kinderen


Speel’s met Muziek (2,5 – 4 jaar met ouder/begeleider) – Bernadette Pollen

Deze cursus is bedoeld voor peuters van 2,5 – 4 jaar en hun ouder/verzorger. Samen muziek maken is leuk! De cursus reikt ideëen aan om met peuters in hun dagelijkse wereldje te musiceren. Het biedt de mogelijkheid uw liedrepertoire uit te breiden, nieuwe ideëen op te doen voor muzikale spelvormen, samen te zingen en te spelen en ook uw eigen muzikale creativiteit te ontwikkelen. Er wordt gezongen, geklapt, gedanst en bewogen en zo maken de peuters kennis met muzikale begrippen als stilte en geluid, luid/zacht, kort/lang, hoog/laag. Deze cursus bestaat uit 5 ochtenden en wordt gegeven in Leiderdorp. De cursus start twee keer per jaar.

aantal lessen: 5
minimum aantal deelnemers: 5 kinderen met begeleider
kosten: € –
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: maandag 10:45 – 11:30 uur
startdatum: 17 september 2018, 21 januari 2019

Voor inschrijven klik hier


1,2,3..Muziek! (groep 1,2 en 3 van de basisschool) – Marian Jaspers Fayer, Lisette van der Laak

De cursus 1,2,3..Muziek! is bedoeld voor kinderen uit de groepen 1,2 en 3 van de basisschool In deze cursus worden spelenderwijs muzikale basisbegrippen aangeleerd.
Tijdens de lessen zullen zingen, spelen op instrumenten en bewegen op en luisteren naar muziek aan de orde komen. De kinderen leren omgaan met maat en ritme, ze ontwikkelen hun stem en er wordt aandacht besteed aan hun muzikale belevingswereld. Kortom een ontdekkingsreis!
De cursus bestaat uit 12 lessen en wordt gegeven op twee locaties: in Leiderdorp en in Roelofarendsveen.

aantal lessen: 12 
minimum aantal deelnemers: 5 kinderen
kosten: € 119,- 

Leiderdorp op maandag
docent: Lisette van der Laak
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: maandag 15:30 – 16:15 uur
startdata: 17 september 2018, 21 januari 2019

Leiderdorp op woensdag
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: woensdag 13:15 – 14:00 uur
startdatum: 19 september 2018, 23 januari 2019

Roelofarendsveen
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Sint Ignatiusgebouw, Roelofarendsveen
tijd: woensdag 17:00 – 17:45 uur
startdatum: 19 september 2018

Voor inschrijven klik hier


Muzikale Oriëntatie (groep 4 en 5 van de basisschool) – Lisette van der Laak, Marian Jaspers Fayer

De cursus muzikale oriëntatie is bedoeld voor kinderen uit de groepen 4 en 5 van de basisschool en heeft als doel belangstelling te wekken voor muziek en musiceren en het bijbrengen van de eerste beginselen daarvan.
Er wordt aandacht besteed aan zingen, spelen op instrumenten en bewegen op en luisteren naar muziek. De kinderen leren omgaan met maat en ritme, ze ontwikkelen hun stem en er wordt aandacht besteed aan muzieknotatie. Diverse instrumenten worden bespeeld, zoals klokkenspel, xylofoon en klein slagwerk.
Tijdens de lessen wordt kennisgemaakt met diverse instrumenten. De cursus werkt zo toe naar een instrumentale vervolgcursus en bestaat uit 12 lessen die worden gegeven in Leiderdorp en Roelofarendsveen.

aantal lessen: 12 
minimum aantal deelnemers: 5 kinderen 
kosten: € 119,- 

Leiderdorp op maandag
docent: Lisette van der Laak
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: maandag 16:15 – 17:00 uur
startdatum: 17 september 2018, 21 januari 2019

Leiderdorp op woensdag
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Berkenkade 7, Leiderdorp
tijd: woensdag 17:00 – 17:45 uur
startdatum: 19 september 2018, 23 januari 2019

Roelofarendsveen
docent: Marian Jaspers Fayer
locatie: Sint Ignatiusgebouw, Roelofarendsveen
tijd: woensdag tijd in overleg
startdatum: 23 januari 2019

Voor inschrijven klik hier


Kijk voor instrumentale kleutercursussen hier

Kijk voor kinderzangcursussen hier

Kijk voor andere instrumentale kennismakingsgroepslessen voor kinderen hier

Kijk voor individuele lessen op een instrument  bij het kopje jaarcursussen op de pagina muzieklessen