Protocol i.v.m. Covid-19

Beste leerling, beste ouder,

Met ingang van dinsdag 2 juni werden de deuren van de muziekschool weer geopend voor individuele en duo lessen aan iedereen tot 18 jaar en vanaf maandag 15 juni kunnen ook lessen aan grotere groepen en cursisten van 18 jaar en ouder weer live plaatsvinden. Vanzelfsprekend blijven de voorschriften van het RIVM daarbij van kracht. De docenten gaan in overleg met de volwassenen die nog geen online lessen kunnen volgen om ook voor hen een passende oplossing te vinden.

We hebben de volgende voorzieningen in het gebouw getroffen:

 • Er zijn in de lokalen lijnen voor de 1,5 m afstand aangebracht.
 • Er zijn in de gang geen zitplaatsen en het toilet is gesloten!
 • Voor zang- en blaasinstrument-lessen wordt als extra veiligheidsmaatregel een doorzichtig scherm tussen leerling en docent geplaatst.

Houd je aan de volgende regels:

 • De leerling komt alleen naar binnen. Ouders/begeleiders vragen we buiten te wachten en hun kinderen op tijd weer op te wachten. Ook hierbij geldt de 1,5 m afstandregel. Leerlingen tot 6 jaar mogen 1 begeleider mee naar binnen nemen.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les bij de muziekschool naar binnen.
 • Begin met het desinfecteren van de handen met handgel bij de tafel in de gang. Wacht voor de deur van je leslokaal tot je door de docent wordt binnengelaten en desinfecteer daarna de handen nogmaals.
 • Houd overal steeds de 1,5 meter afstand.
 • De docenten houden 1,5 meter afstand: vergeet dus je schrift en eigen potlood niet om zelf aantekeningen te maken.
 • Op de trap gelden deze verkeersregels: wie naar boven gaat heeft voorrang (op tijd op je les!) wie naar beneden wil wacht even of gaat terug naar boven en wacht op 1,5 meter afstand.
 • Mondkapjes zijn uiteraard toegestaan, maar de 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd.

Omdat we willen zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving in de muziekschool, vragen we je alleen naar de les te komen als je de volgende vragen met nee kunt beantwoorden:

 • Heb je nu corona?
 • Heb je nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Ben je genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heb je één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38 graden)?
 • Heb je huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

De docenten zullen hiernaar informeren. Wanneer je twijfelt, blijf dan thuis; je kunt de docent informeren en vragen de les online te laten plaatsvinden, op je gewone lestijd, of in overleg op een ander moment. Veilig voor jezelf en voor je omgeving.

De docenten hebben het recht om, wanneer zij vinden dat een leerling beter thuis kan blijven, de les te voortijdig te beëindigen. In dat geval is dit helaas een verloren les. Neem dus in het belang van ieders veiligheid, en die van een geslaagde muziekles, geen risico en kom alleen wanneer het echt kan!

Wanneer het ondanks deze maatregelen niet prettig voelt de lessen op de muziekschool te volgen, laat het ons weten. De docenten zullen alle mogelijkheden voor alternatieven met je bespreken.