Agenda

6 april Zondagmiddagconcert Vocaal Ensemble

Een vocaal ensemble verzorgt in de zondagmiddagserie een concert in de sfeer van de paastijd.
Locatie: Dorpskerk Leiderdorp
Aanvang: 14:00 uur
Toegang: 10,- euro,kinderen tot 12 jr 2,- euro.

Kijk voor meer info over de serie Zondagmiddagconcerten bij: Zondagmiddagconcerten

april Voorspeelavond Jeugd

Leerlingen van Stichting MOL verzorgen een concert.

26 april Koningsconcert

Tijdens de festiviteiten op Koningsdag georganiseerd door de Oranjevereniging verzorgen leerlingen van Stichting MOL een concert in de Dorpskerk.
Locatie: Dorpskerk, Leiderdorp
Aanvang:
Toegang: vrij

17 mei Open Dag Stichting MOL

Jaarlijks open huis met alle mogelijkheden voor het uitproberen van instrumenten, kennismaken met docenten en het verkrijgen van informatie. Daarnaast zijn er diverse optredens van leerlingen.

24 mei Dag van het Park

In het park van Leiderdorp zijn er allerlei activiteiten, waaronder leerlingen van Stichting MOL die van zich laten horen.

25 mei Voorspeelavond Volwassenen

Volwassen leerlingen van Stichting MOL verzorgen een concert.

juni Instrumentenparade

In deze lessenserie ter voorbereiding op de instrumentkeuze komen allerlei instrumenten voorbij. Je kan heel goed luisteren, zien en vragen wat elk instrument nou zou leuk maakt om het te bespelen.

21 juni Klusdag Stichting MOL

Samen onze leslocaties verder opknappen

Privacy

De Stichting MOL is conform het Vrijstellingsbesluit Wbp vrijgesteld van de meldingsplicht met betrekking tot gegevensverwerking in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Stichting MOL acht echter de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leerlingen en bezoekers van de website van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van leerlingen en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o., Van Diepeningenlaan 110c, 2352 KA Leiderdorp,
info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl

Verwerking van persoonsgegevens
De Stichting MOL legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u zich inschrijft als leerling en/of donateur, of diensten en/of producten afneemt. De Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van de inschrijving, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om cursisten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht de Stichting rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een briefje te sturen naar Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o., ter attentie van Secretariaat, onder vermelding van WBP, Van Diepeningenlaan 110c, 2352 KA Leiderdorp.

www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl en andere websites
Op de site van de Stichting MOL treft u een aantal links aan naar andere websites. De Stichting MOL draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting MOL, Van Diepeningenlaan 110c 2352 KA Leiderdorp, info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

Wijzigingen
De Stichting MOL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de Stichting MOL.