Agenda

25 - 29 augustus Zomercursussen

Van 25 - 29 augustus worden weer de zomercursussen georganiseerd.
meer informatie: Zomercursussen

15 september Start van de lessen

26 oktober Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

1 februari Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

29 maart Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

31 mei Zondagmiddagconcert

Kamermuziek in de Zondagmiddagconcertserie
Locatie: Dorpskerk, Hoofdstraat 19, Leiderdorp
Aanvang: 16:00 uur
Toegang:€ 10,00 en € 2,00 voor kinderen t/m 12 jaar

Meer informatie: Zondagmiddagconcerten

Privacy

De Stichting MOL is conform het Vrijstellingsbesluit Wbp vrijgesteld van de meldingsplicht met betrekking tot gegevensverwerking in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Stichting MOL acht echter de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leerlingen en bezoekers van de website van essentieel belang. Persoonlijke gegevens van leerlingen en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o., Van Diepeningenlaan 110c, 2352 KA Leiderdorp,
info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl

Verwerking van persoonsgegevens
De Stichting MOL legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u zich inschrijft als leerling en/of donateur, of diensten en/of producten afneemt. De Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van de inschrijving, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om cursisten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht de Stichting rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een briefje te sturen naar Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp e.o., ter attentie van Secretariaat, onder vermelding van WBP, Van Diepeningenlaan 110c, 2352 KA Leiderdorp.

www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl en andere websites
Op de site van de Stichting MOL treft u een aantal links aan naar andere websites. De Stichting MOL draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Stichting MOL, Van Diepeningenlaan 110c 2352 KA Leiderdorp, info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

Wijzigingen
De Stichting MOL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van de Stichting MOL.